Rzeka Świder

Rzeka Świder jest prawym dopływem Wisły o długości około 90 km. Wypływa ona ze zbocza najwyższego wzniesienia Wysoczyzny Żelechowskiej 185 m.n.p.m niedaleko wsi Świder. Ujście znajduje się na 490 km Wisły pomiędzy Otwockiem i Józefowem ( osiedle Górki) . Główne dopływy to Wiśniówka, Wodynia, Rudna, Piaseczna, Siennica, Mienia. Ważniejsze miejscowości położone nad Świdrem to Stoczek Łukowski, Latowicz, Kołbiel, Glinianka, Otwock i Józefów.

 

 

Niestety krajobraz rzeki na początku jest dosyć przekształcony przez działalność ludzką.

Po obu stronach rzeki więcej jest pól uprawnych niż lasów a sama rzeka jest fragmentami uregulowana.

 

Najpiękniejszy Świder to odcinek 41 km środkowego i dolnego biegu rzeki na którym to odcinku w 1978 r. utworzono rezerwat „Świder”. Ochroną zostało objęte koryto rzeki i pas brzegów o szerokości 20 m. Rezerwat jest otwarty dla ruchu turystycznego.

W 1986 r. powstał Mazowiecki Park Krajobrazowy, w którego skład wchodzi rezerwat „Świder”.

 

Rzeka wspaniale meandruje , charakterystyczne są liczne zakola , piaszczyste łachy i wysepki. Gdzieniegdzie napotykamy głazy narzutowe które obmywa leniwy nurt.

Brzegi porastają olsze, wierzby, sosny, brzozy i różnorodna roślinność wśród której żyją sarny, lisy, kuny, wydry. Coraz częściej widać działalność bobrów.

W Świdrze żyje wiele gatunków ryb: karaś, brzana, różanka, jelec, jaź, koza, miętus, ciernik i nie tylko ale to najlepiej wiedzą wędkarze.

Do cennych gatunków ptaków występujących w rezerwacie „Świder” i w Mazowieckim Parku Krajobrazowym należą między innymi : derkacz, kania rdzawa, bocian czarny, kruk, dudek, zimorodek.

 

Jest to wspaniałe miejsce na spływy kajakowe, wycieczki rowerowe i piesze.

Korzystajmy i szanujmy tę piękną rzekę.